Budtjenesten er under utvikling og snart klar for lansering

Awati budtjeneste

Enkelt, raskt og pålitelig!

«Budtjenesten som effektiviserer din hverdag…..»

Bestill idag, levert samme dag

Vi leverer til det tidspunkt du avtaler i bestillingsløsningen

Enkelt å bestille

En enkel løsning for bestlling på dine premisser

Få fordeler med fastavtale

Vi leverer abbonementsløsninger for deg som har mange oppdrag

Hvordan

Awati Budtjeneste er et supplement til eksisterende butikkdrift. Vi mener vårt motto «kortreist netthandel» kan bidra til økt omsetning og bidra til å heve servicenivået hos din bedrift. Profesjonalitet bygger tillit og vi bidrar gjerne slik at DIN kunde føler seg ivaretatt med et høyt servicenivå.

Vi bygger opp din netthandel/nettbutikk med tanke på at du som bedrift skal kunne levere din vare eller produkt til kunden på en rask og effektiv måte. Med Awati Budtjeneste vil kunden kun være noen tastetrykk unna varen levert direkte på døren. «Direkte hjem til deg» mener vi er veien å gå for å øke servicenivå og omsetning for lokale og regionale bedrifter. Konkurransen utenfra vår region vil ikke bli mindre, derfor vil det å stimulere til økt lokal handel være av vesentlig betydning til vekst for lokalt og regionalt næringsliv.

«Bestill i dag og få levert samme dag …. » mener vi vil bidra til å dra opp bedriftenes renommé, servicenivå og øke omsetningen.

Fordeler

Ved å tegne abonnementsløsning hos Awati får du en rask, effektiv og kostnadsvennlig varelevering. Din bedrift sikrer at du kan tilby varelevering til dine kunder til en gunstig pris. Enkelt for bedriften, servicevennlig for kunden.

Abonnementsløsningen sikrer også at din bedrift får prioritet på levering til faste avtalte tidspunkt. Forutsigbart for bedriften og dine kunder.
Enkel bestillingsportal som effektiviserer bestillingene til din bedrift. Kvitteringssystem som sikrer at kunden får bekreftelse på kjøp og din bedrift får bestillingsordren som skal gjøres klar.

Enkel betalingstjeneste via nettportal eller Vipps.

Tjenesten er basert på at flere nyttiggjør seg av løsningen som igjen gjør at vi kan holde kostnadene nede og levere kvalitet og service på vegne av din bedrift.