Kodet nettside

fra Awati

Finn ut mer

Hva kan vi tilby

Responsive

Ser like bra ut på alle skjermstørrelser

Design

Vi designer med bootstrap 4/5

Service

Vi gir oss ikke før alle er fornøyd

Drift

Vi sørger for drift og vedlikehold

Denne siden er bygget med Bootstrap 

Wordpress eller koding


Vi utvikler i hovedsak med WordPress, men leverer også prosjekter som er kodet fra bunn. Ved koding benytter vi hovedsak html/css/bootstrap som nettkode, men ved større prosjekter har vi også tatt i bruk NodeJS og React.

For den jevne bruker ser du ingen forskjell på sider utviklet med WordPress og sider utviklet i kode. Det vil være marginalt bedre hastighet på kodede sider, men ikke noe de fleste legger merke til.

En kodet side må administreres av Awati, mens en WordPress side kan co- administreres av Awati og deg, noe som holder kostnadene nede.

Fordelene med ren kode er mange, men det er også fordeler med WordPress. Å kode en side er svært mye jobb og dermed blir den dyrere slik at de fleste velger wordpress, også for å kunne administrere litt selv.

Tilbake til hovedsiden